Технологія процесу

СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ МЕТОДОМ ПІРОЛІЗУ

Досвід переробки відходів розвинених країн показує, що будь-які дії з відходами (від повторного використання до поховання) так чи інакше завдають шкоди навколишньому середовищу. Так, у разі безпосереднього спалювання відходів, в атмосферу виділяється велика кількість забруднюючих речовин. Метод піролізного спалювання, який ми пропонуємо, і який широко застосовується в Європейських країнах, є набагато більш ефективним та екологічним.

Піроліз (від грец. Pyr - вогонь, жар і lysis - розкладання, розпад) відбувається за відсутності або нестачі кисню з утворенням ряду інгредієнтів. Органічні речовини відходів перетворюються на так званий піролізний газ і залишок - негорючі мінералізовані з'єднання або золу, що становлять лише 3-5% від вихідної кількості відходів.

Цей спосіб утилізації відходів, по суті, є не що інше, як їх газифікація. Технологічна схема цього способу передбачає отримання з органічної складової відходів вторинного синтез-газу з метою використання його для отримання пари, гарячої води, електроенергії. Даний метод є одним з найперспективніших напрямків переробки відходів з точки зору як екологічної безпеки, так і отримання вторинних корисних продуктів синтез-газу, золи, металів та інших матеріалів, які можуть знайти широке застосування в народному господарстві. Високотемпературна газифікація дає можливість економічно вигідно, екологічно чисто і технічно просто переробляти відходи без їх попередньої підготовки, тобто сортування, сушіння, тощо.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ

Процес знешкодження складається з двох етапів:
1. Небезпечні відходи закладають у камеру, в якій їх розігрівають до 800-900 градусів із малим вмістом кисню
2. Летючі речовини-гази, які утворюються під час згоряння, згодом піднімаються у другу камеру, в якій за температури 1200 градусів і надлишком кисню догоряють і розкладаються на елементарні сполуки, які є нешкідливими для людини і довкілля.

Піролізне спалювання запобігає утворенню:
• чорного диму
• пилу
• утворенню і викиду діоксинів, фуранів, вільного хлору, тощо
• неприємного запаху

Наш комплекс оснащений ефективною системою «циклон», яка очищує димові гази від попілу. Шкідливі речовини не розповсюджуються, система повністю відповідає нормам, встановленим у ДСП №201-97. Попіл, що утворюється (зі 100 кг відходів це приблизно 5 кг попілу) є цілком безпечним. Його можна використовувати як сировину (наприклад для виробництва тротуарної плитки чи цегли) або вивозити на полігон твердих побутових відходів.