Дозвільні документи

ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕРОБНІ ТЕХНОЛОГІЇ» має всі необхідні дозволи та документи для здійснення своєї діяльності:

  • Дозвіл Держнаглядохоронпраці.
  • Висновок МОЗ України.
  • Висновок інституту гігієни та медичної екології ім.Марзєєва.